Actueel

Een geslaagd jaar voor de Leiden Honours Community

Het Honoursonderwijs vindt steeds meer zijn plaats in Nederland en Leiden in het bijzonder. Naast het excellente onderwijs die de universiteit aanbiedt, poogt de Stichting Leiden Honours Community (SLHC) een netwerk te creëren van enthousiaste en leergierige studenten, en deze via leerzame activiteiten in contact te laten treden met de arbeidsmarkt.


Wie nomineer jij voor de Honours Academy-Ster?

Ken jij iemand die een bijzonder honoursiniatief heeft ondernomen, iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor het honourscommunity, of iemand die een vernieuwend concept of onderwijsvorm heeft geïntroduceerd in honoursonderwijs? Dan kan jij diegene nomineren voor de Honours Academy-Ster! 


Agenda