HC Bèta en Life Science

HC Bèta en Life Science

Toegankelijk voor Studenten W&N en Biomedische Wetenschappen
en voor Bèta-georiënteerde studenten Archeologie,
Psychologie en Geneeskunde.
Voertaal Nederlands
Coördinator drs. Lianne Decoz
Vragen richten aan honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl
Meer informatie Zie de facultaire webpagina

Studenten wordt een interdisciplinair science-programma aangeboden, waarin zij zich zowel inhoudelijk als persoonlijk verder kunnen ontwikkelen dan in het reguliere programma van hun eigen opleiding. Binnen het traject is veel ruimte voor persoonlijke invulling. Het aanbod bestaat deels uit modulen in de vorm van seminars, werkgroepbijeenkomsten, guest lectures, e.d. waaruit de student onder begeleiding van een persoonlijke coach een keuze maakt. Het programma wordt verder ingevuld met een onderzoeksproject in één laboratoria van LUMC of FWN, een stage in het Bio Science Park, of het volgen van extra verdiepende cursussen uit een andere studie.

Meer informatie over het programma? Zie de facultaire webpagina.

Laatst Gewijzigd: 25-01-2017