HC Crossing the borders in World Archaeology

HC Crossing the borders in World Archaeology

Toegankelijk voor Studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden
Voertaal Engels
Coördinator dr. Maaike de Waal

Vragen richten aan

m.s.de.waal@arch.leidenuniv.nl

Meer informatie Zie de facultaire webpagina

In de (inter)nationale erfgoedsector zijn ondernemende en gemotiveerde studenten de managers en leiders van de toekomst. Maar ook een wetenschappelijke achtergrond blijft een onverminderd belangrijke kwaliteit. Daarom wordt binnen dit programma aan beide aspecten ruime aandacht besteed. Het vroegtijdige contact met het archeologische beroepenveld helpt je om een interessant netwerk op te bouwen.

Meer informatie over het programma? Zie de facultaire webpagina.

Laatst Gewijzigd: 12-06-2017