HC Humanities Lab

HC Humanities Lab

Toegankelijk voor Studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden
Voertaal Zowel Nederlands als Engels
Coördinatoren Sven Balfoort en Sieglinde de Horde
Vragen richten aan honours@hum.leidenuniv.nl
Meer informatie Zie humanitieslab.nl

Geesteswetenschappen is alles wat wij als mensen met elkaar doen: de taal die we spreken, de verhalen die we elkaar vertellen, de muziek die we maken en beluisteren, en de kunst waarvan we genieten.

Bij Humanities Lab bestuderen we al deze facetten van het menselijk bestaan in een interdisciplinaire context. Aan de hand van verschillende keuzethema's ga je overeenkomsten, verschillen en verbanden onderzoeken tussen de geesteswetenschappen. Daarnaast kijk je ook naar bèta-, en gammawetenschappen. Dit doe je samen met studenten uit verschillende opleidingen en met toponderzoekers.

Meer informatie over het programma? Zie humanitieslab.nl (informatie ook in het Engels beschikbaar).

Laatst Gewijzigd: 14-06-2017