Honours College : Frequently asked questions

Wat is het Honours College?

Een extracurriculair programma van 30 EC dat je volgt naast je reguliere studie, bestaande uit een samenhangende pakket van vakken. Je kunt voor een traject dichtbij je eigen studie kiezen, maar je kunt ook gaan voor een traject in een ander vakgebied.  Iedere Honours student volgt in ieder geval één Nederlands- of Engelstalige Honours Class (5 EC).

Wat is een Honourstraject of HC-traject?

Het programma dat je volgt binnen het Honours College. Het onderwijs van deze programma's wordt verzorgd door de faculteiten. Voor inhoudelijke vragen over de programma's kun je terecht bij de facultaire coördinatoren.

Wat is een Honours Class?

Een vak van 5 EC, dat je dient te volgen als onderdeel van jouw honourstraject. Een Honours Class kun je ook volgen als reguliere student (indien je niet kiest voor een volledig Honourstraject van 30 ECTS). Zie verder.

Kost het Honours College extra (college)geld?

Nee. Wel moet je rekening houden met mogelijke extra kosten voor onderwijsmateriaal, of voor een excursie (soms ook naar het buitenland).

Kan ik meedoen aan het Honours College als ik voor mijn studie naar het buitenland wil?

Ja, als je in het kader van jouw studie naar het buitenland wilt, kun je ook deelnemen aan het Honours College. Het Onderwijsreglement van het Honours College bepaalt dat een student toestemming kan vragen om een deel van het HC aan een buitenlandse universiteit te doen. Of je die toestemming ook krijgt, zal o.a. afhangen van de studievoortgang en de aard van de vakken die in het buitenland worden gedaan. Bij een verblijf in het buitenland tot 6 maanden is dat in principe geen probleem, bij een langer verblijf zijn mogelijk aparte afspraken nodig. 

Wat heb ik er aan om aan het Honours College deel te nemen?

In het Honours College volg je onderwijs van topdocenten, samen met studenten die net zo ambitieus en gemotiveerd zijn als jij. Je krijgt de mogelijkheid om meer onderzoek te doen, of om je te verdiepen in een ander vakgebied. Op het diplomasupplement bij de bachelorbul wordt het honoursonderwijs vermeld en je ontvangt een Honours Certificaat. En straks kun je op je CV zetten dat je naast je studie nog een extra programma hebt gevolgd.

Wat is het verschil tussen het HC en het Leiden University College (LUC) in Den Haag?

Het LUC is een brede, Engelstalige bacheloropleiding (liberal arts) van 180 EC waar je ook met medestudenten in een apart gebouw woont. Het Honours College biedt je een extra programma van 30 ECTS, dat je volgt naast een reguliere studie in Leiden (of Den Haag).
HC-studenten hebben ook een eigen locatie – de oude Sterrewacht – waar een deel van het honoursonderwijs wordt gegeven en waar ook andere activiteiten worden georganiseerd.

Ik wil eerst mijn propedeuse behalen en dan (misschien) beginnen met het Honours College. Kan dit?

Je kunt aan het begin van je 2e studiejaar nog instromen in het Honours College. Je hebt dan wel het ‘oriënterende vak’ (5 EC) gemist waarmee elk honourstraject begint. Dat is geen probleem, maar je moet die 5 ECTS dan wel inhalen om in totaal 30 ECTS te behalen en om in aanmerking te kunnen komen voor het honourscertificaat.

Wat zijn precies de regels voor ‘nominaal studeren’ in het Honours College?

Nominaal studeren betekent dat je:

  • in principe je vakken in één keer haalt (een enkele herkansing is niet direct een probleem);
  • de bacheloropleiding in drie jaar afrondt;
  • het HC-traject (minimaal 30 ECTS) in drie jaar afrondt.

Als je de 180 ECTS van de bachelor én de 30 ECTS van het HC-traject in drie jaar hebt behaald, kun je er voor kiezen om nog niet af te studeren, bijv. omdat je nog extra vakken wilt doen.

Wat is het verschil tussen het Honours College en een Honours Class?

Het Honours College is de overkoepelende naam voor negen honourstrajecten; binnen het Honours College doe je (in één van die trajecten) een programma van 30 ECTS naast je reguliere studie.
Een verplicht onderdeel in elk honourstraject is een ‘interdisciplinaire module’; de meeste studenten kiezen dan voor een zogenaamde Honours Class.

Komen de resultaten van het Honours College op mijn bachelorbul?

De resultaten van jouw honourstraject komen op het diplomasupplement bij de bachelorbul, op het honourscertificaat staat de omschrijving van het door jou gevolgde honourstraject.

Laatst Gewijzigd: 15-04-2016