Honourscertificaat

Als je het honourstraject succesvol afrondt en nominaal loopt met je reguliere studie ontvang je een honourscertificaat!

Nominaal studeren

Als je in drie jaar de 180 EC van de bachelorstudie behaalt én de 30 EC van het honourstraject (facultair of individueel traject), ontvang je het honourscertificaat. Dat betekent dat je gedurende je bachelor nominaal gestudeerd hebt.

Nominaal studeren betekent niet dat er geen ruimte is om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan! Als je in het kader van je studie en/of het Honours College een tijdje naar het buitenland wilt, en daardoor mogelijk studievertraging oploopt, dan kunnen daar in de meeste gevallen afspraken over worden gemaakt. Dit kan soms ook voor bestuurswerk gelden.

Wij verwachten van je dat je - uiterlijk 31 augustus van het derde studiejaar - aan alle eisen voldoet voor het behalen van het bachelordiploma met een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een 7 voor de behaalde bachelorvakken. Daarnaast heb je op diezelfde datum ook alle onderdelen van het Honours College succesvol afgerond.


Dubbele bachelor+

Heb jij de Dubbele bachelor+ gevolgd? Dan gelden er iets andere regels:

  • je hebt uiterlijk 31 augustus van het derde studiejaar een dubbelstudie ter waarde van minimaal 210 EC afgerond met twee diploma's met een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een 7 voor de behaalde Bachelorvakken.

  • je hebt uiterlijk 31 augustus van je vierde studiejaar een dubbelstudie ter waarde van minimaal 270 EC afgerond met twee diploma's met een cijfergemiddelde van minimaal een 7.

Laatst Gewijzigd: 08-01-2016