Individueel Honours College-traject

Binnen het Honours College heb je de mogelijkheid om zelf een HC-programma samen te stellen. Als je kiest voor een individueel HC-traject ben je helemaal vrij om zelf een mooi, uitdagend programma samen te stellen. Er is van alles mogelijk, maar je plannen moeten wel eerst door de examencommissie worden goedgekeurd. Dat gebeurt aan de hand van een door jou opgesteld studieplan. Je facultaire coördinator zal je daarbij helpen.

 

Studieplan voorwaarden

In je HC-studieplan moet in ieder geval een duidelijke beschrijving staan van de persoonlijke leerroute die jouw individuele traject bevat. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je een motivering geeft waarom jouw voorgestelde individuele traject erkend moet worden als een onderwijsprogramma dat leidt tot een honourscertificaat.

De facultaire HC-examencommissie zal goedkeuring aan het studieplan verlenen als:

  • je programma voldoet aan het minimum van 30 EC, waarvan minimaal 20 EC aan onderzoeksactiviteiten of onderwijs;

  • je plan past binnen de Leidse visie op excellentie en op het profiel van de excellente student;

  • een interdisciplinaire Honours Class ter waarde van 5 EC deel uitmaakt van het door jou opgestelde programma

Je kunt je studieplan tot uiterlijk het einde van je tweede bachelorjaar indienen bij de HC-examencommissie. Je kunt ook eerst een oriënterend vak volgen binnen één van de facultaire HC-trajecten, en daarna met een individueel HC-traject beginnen. Meer informatie en begeleiding met betrekking tot het samenstellen van je eigen studieplan kun je opvragen bij je facultaire coördinator.

Practicum Musicae

Als invulling van het individuele traject kunnen studenten die op hoog niveau een muziekinstrument spelen, deelnemen aan het Honours Practicum Musicae. Als je hiervoor in aanmerking komt, volg je het reguliere Practicum Musicae-programma aan het Koninklijk Conservatorium en breid je dat uit met een onderzoek waarvoor je ofwel begeleid wordt door jouw hoofdvakdocent, ofwel door een van de Master Research begeleiders. Daarnaast kun je in het kader van dit programma ook een Honours Class volgen. Meer informatie over dit programma kun je vinden in de e-studiegids.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 februari 2017. Na registratie neemt jouw facultaire HC coördinator contact met je op voor het opstellen van een studieplan. Meld je aan met het registratieformulier voor het individuele traject.

Laatst Gewijzigd: 06-01-2017