Organisatie Honours Academy

Bestuur
Dhr.prof.dr. T. van Haaften, Dean Honours Academy
Mw.dr.mr. Chris de Kruif, Onderwijsdirecteur Honours Academy 

Beleid
Mw. Jennifer Schijf MSc, Beleidsmedewerker

Secretariaat
Mw. Ans Kleijn, Directiesecretaresse

Bedrijfsvoering 
Mw.drs. Floortje DaemenInstituutsmanager

Pre-University College en Pre-University Classes
Mw.drs. Annebeth Simonsz, Onderwijscoördinator 
Mw. drs. Esrih Bakker, Programma-assistent

Honours College en Honours Classes
Mw.drs. Marieke van Haaren, Coördinator Honours College 
Mw. Jennifer Schijf MSc, Onderwijscoördinator Honours Classes
Mw. Evi van der Graaf MSc, Programma-assistent 

Leiden Leadership Programme
Dhr.dr. Menno Mennes, Programmadirecteur
Mw. Lucille Brakefield MA, Onderwijscoördinator
Mw. Janna van Helden , Programma-assistent 
Mw. Ratna Lachmansingh MA, Accountmanager

Laatst Gewijzigd: 07-12-2016