Over de Honours Academy

De Honours Academy faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en zodoende een bovenfacultaire onderwijsorganisatie.

 

Proeftuin

De Honours Academy streeft ernaar een proeftuin te zijn voor onderwijs en talentontwikkeling. Daartoe ondersteunt zij onderwijsvernieuwing door docenten en studenten en zoekt zij aansluiting bij andere (inter)facultaire onderwijsprojecten en -partners. De Honours Academy is gevestigd in de Oude Sterrewacht.

Gemeenschappelijke regeling

De Honours Academy is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling van de faculteiten van de Universiteit Leiden.
Meer informatie over deze regeling en de overige reglementen van de Honours Academy kun je vinden onder Regels en Beleid.

Laatst Gewijzigd: 01-09-2017