Classes

Aanbod

Onder Aanbod vind je een overzicht van alle PRE-Classes die door de verschillende opleidingen van de Universiteit Leiden worden verzorgd. Bij elk onderdeel kun je een inhoudelijke beschrijving vinden en meer specifieke informatie over de eisen die aan deelname aan de betreffende Class verbonden zijn.


Certificaat

Voor je deelname aan een PRE-Class kun je een certificaat krijgen, mits je deze ook met goed gevolg afsluit. Hoe je de studielasturen die aan dit certificaat verbonden zijn, kunt verzilveren, hangt af van jouw school.