FAQ Pre-University Classes

Je hebt een vraag, want je bent erg enthousiast en wil eigenlijk twee PRE-Classes volgen. Maar kan dat wel? Of je wil eigenlijk wel weten wat dat nou inhoudt: goede studieresultaten. Wanneer zijn de deadlines voor aanmelden? En waarom zou ik een PRE-Class willen volgen? Ook wij weten dat je vragen kunt hebben over het hoe en wat. Daarom hebben we onder andere voor jou de meest gestelde vragen hieronder op een rijtje gezet.

Waarom zou ik een PRE-Class volgen?

Je wilt je verdiepen in een bepaald onderwerp en bent gemotiveerd om hierover meer te weten te komen onder begeleiding van enthousiaste wetenschappers. Of je wil weten wat dat nou eigenlijk inhoudt: goede studieresultaten. Wanneer zijn de deadlines voor aanmelden? Ook wij weten dat dit belangrijke vragen zijn die veel scholieren graag van tevoren beantwoord willen hebben. Daarom hebben we onder andere voor jou de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Wat is het verschil met het Pre-University College?

Het Pre-University College is een programma van anderhalf jaar dat onderverdeeld is in vijf blokken. De Pre-University Classes zijn vergelijkbaar met een masterclass van ongeveer acht bijeenkomsten, waar je ingaat op een bepaald wetenschappelijk onderwerp dat jou interesseert.

Mijn school heeft geen contactpersoon PRE-Classes. Hoe kan ik met school mijn deelname aan de Pre-University Classes overleggen?

Wanneer school geen PRE-Classescontactpersoon heeft of wanneer school nog nooit eerder heeft samengewerkt met de Pre-University Classes van de Universiteit Leiden, dan kun je het best met de talentcoach van school of je eigen mentor overleggen en hem/haar contact laten opnemen met het PRE-bureau. Het PRE-bureau zal de talentcoach/mentor dan extra inhoudelijke informatie verstrekken om ervoor te zorgen dat school alle informatie heeft om jouw deelname te steunen.

Wanneer moet ik me aangemeld hebben voor een PRE-Class?

Begin november sluit de aanmelding. Half september verschijnt de brochure met een beschrijving van de programma's van het daaropvolgende jaar. Je kunt op school een brochure krijgen, of je kunt er een aanvragen bij de onderwijscoördinator.

De deadline voor het aanmelden voor de programma's van de PRE-Classes 2016 is inmiddels verstreken.  

Wanneer weet ik of ik ben toegelaten tot de PRE-Class van mijn keuze?

Voor de Kerstvakantie ontvangt iedere leerling die zich heeft aangemeld voor een programma over toelating of afwijzing. 

De programma's beginnen ieder op een eigen moment; voor de precieze data bekijk de volgende pagina.

Wat zijn de kosten voor deelname aan een PRE-Class?

De kosten voor deelname aan een PRE-Class bedragen € 75,- per leerling per Class. Verder kan er een bijdrage gevraagd worden voor excursies; dit wordt apart vermeld bij de programmabeschrijving van elke Class. Ook zijn de reiskosten van en naar Leiden voor eigen rekening.

Ik wil graag meerdere Classes volgen; kan dat?

Ja, maar bij hoge uitzondering. Je hebt nadrukkelijke toestemming nodig van school en van de coördinator van de betreffende Classes. Verder moet je bij de colleges van beide Classes altijd aanwezig kunnen zijn.

Wat voor gemiddelde moet ik hebben om deel te kunnen nemen aan een Class?

Dit verschilt per Class. De indicatie is een gewogen gemiddelde van een 7,5. Sommige Classes zijn echter zo populair dat daar hogere eisen gesteld kunnen worden aan je cijfers. Maar ook je motivatie speelt een belangrijke rol.

Ik heb tijdens een van de bijeenkomsten les op school of ik moet een toets maken; kan ik me afmelden?

In principe verwachten we dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Overleg met school dat je de gemiste lesuren kunt inhalen en dat je de toetsen op een ander moment kunt maken. Alleen in bijzondere gevallen is absentie geoorloofd.

Laatst Gewijzigd: 02-05-2016