Aanmelding en selectie

Ben je geïnteresseerd in deelname aan een PRE-Class? Dan moet je een motivatiebrief schrijven en een aanmeldingsformulier invullen. Zorg er ook voor dat je toestemming hebt van school om deel te nemen. Deelname kost verder € 75,- per leerling per Class.

 

Omdat het onderwijs van de PRE-Classes onder schooltijd plaatsvindt, is het belangrijk dat je toestemming krijgt, dit is meestal een decaan of een contactpersoon PRE-Classes. Zodra je toestemming hebt zal de contactpersoon jouw naam aan het PRE-bureau doorgeven zodat we weten dat jouw aanmelding eraan komt. Als je school niet bekend is met de Pre-University Classes, kan hij of zij contact opnemen met de onderwijscoördinator, Annebeth Simonsz.


Om je aan te melden schrijf je een motivatiebrief volgens de criteria die bij de Classes op de website vermeld staan. Daarnaast vul je een aanmeldingsformulier in. Via dit formulier kun je twee bijlagen toevoegen, de motivatiebrief en jouw meest recente cijferlijst, dit mag ook jouw overgangsrapport zijn.  

Als er meer geschikte kandidaten zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, wordt er geloot. Met uitgelote kandidaten wordt gekeken of zij willen meedoen aan een andere Class, als daar nog plaatsen over zijn. Als je wilt, kun je een tweede keuze invullen op het aanmeldingsformulier. 

De onderwijscoördinator geeft de uitslag van de selectie eerst door aan de contactpersoon op school. Hij of zij bespreekt die dan met de leerling. Vóór de kerstvakantie weet je of je bent toegelaten tot het programma van je keuze.

Verder kost deelname aan een PRE-Class € 75,- per leerling. Er kan daarnaast  van de deelnemers een bijdrage gevraagd worden voor bijvoorbeeld excursies. Als dat zo is, staat dat in het programmaboekje vermeld. Reiskosten van en naar Leiden zijn voor eigen rekening.

Let op: na toelating krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling een e-mail met een digitale factuur toegestuurd.

Aanmelden

Na de zomervakantie opent de inschrijfperiode voor de PRE-Classes 2018. Aanmelden gebeurt digitaal.

Laatst Gewijzigd: 19-09-2017