Curriculum

Blok I: Kennis maken

Wat is wetenschappelijke kennis, waarin onderscheidt die kennis zich van andere vormen van kennis, en hoe komt wetenschappelijke kennis tot stand? Deze vragen staan in de eerste acht colleges centraal. Waar mogelijk worden de vragen besproken met ons brein en ons denken als voorbeelden. Doel van de colleges is om inzicht te verkrijgen in de methode(n) waarmee in verschillende wetenschappelijke disciplines onderzoek wordt gedaan en kennis wordt opgebouwd.


Blok II: Verdiepen in wetenschap

In Blok II kies je twee series van 4 colleges uit een breed aanbod en maak je kennis met wetenschappelijk onderzoek. De reeks wordt afgesloten met een presentatiemiddag. Serie 1 vindt plaats op 9, 16 en 23 januari en 30 januari 2017. Serie 2 vindt plaats op 6, 13 en 20 februari en 6 maart. De afsluitende presentatiemiddag is op maandag 13 maart 2017. Alle colleges zijn van 13:00-17:00 uur.


Blok III: Wetenschap en samenleving

In blok III staat de relatie tussen Wetenschap en Samenleving centraal. Blok III is een vervolg op blok I, waarin de studenten hebben leren kijken naar wetenschappelijke kennis en hoe kennis in de verschillende faculteiten wordt verworven; en op blok II, waarin is kennisgemaakt met verschillende onderzoeksthema’s. In blok III ligt het accent op academische vorming.


Blok V: Wetenschap 2.0

Wetenschappelijk onderzoek heeft een publieke ‘buitenkant’ die minstens zo belang­rijk is als de persoonlijke inzet aan de ‘binnenkant’.