Voorzieningen

Welke ondersteunende mogelijkheden zijn er voor PRE-studenten?

 

Blackboard

Tijdens het onderwijs van het Pre-University College wordt gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving Blackboard. Blackboard wordt vooral gebruikt voor de communicatie tussen universiteit en studenten, tussen studenten onderling en tussen de student en de PRE-mentor op school.
Inloggen kan via deze website. De nieuwe studenten krijgen hun inlognaam en wachtwoord uitgereikt op de eerste collegedag of op de introductie, met daarbij een schriftelijke instructie.

Alle voor PRE belangrijke berichten worden op Blackboard geplaatst. Van de studenten wordt verwacht dat zij regelmatig kijken of er voor hen belangrijke berichten op Blackboard staan.


Universiteitsbibliotheek

De Universiteitsbibliotheek (UB) van Leiden omvat zowel een centrale bibliotheek (Witte Singel 27) als een aantal decentrale, voornamelijk facultaire bibliotheken. Sinds de stichting van de bibliotheek in 1587 is de totale collectie gegroeid tot bijna drie miljoen boeken en tijdschriftbanden. Meer dan de helft daarvan bevindt zich in de studiezalen en magazijnen van de centrale bibliotheek. Het grootste deel van de collecties is uitleenbaar.
De UB is van oudsher in het bezit van een grote hoeveelheid handschriften, oude drukken en kaarten. Samen vormen zij de Bijzondere collecties, die van groot belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland. Het onderzoek van de collecties resulteert in catalogi, tentoonstellingen en publicaties.
De moderne bibliotheek presenteert zich tegelijkertijd als een digitale bibliotheek. Via haar websites en haar eigen information portal (U-LIP) geeft de UB toegang tot elektronische catalogi, bibliografieën, (full text)tijdschriften, (full text) dissertaties, beeldcollecties en thematische websites.
Op verzoek kan een instructie worden verzorgd. Hiervoor kun je je aanmelden bij de onderwijscoördinator.


Hulp bij studiekeuze

Zowel in het eerste als in het tweede PRE-jaar worden mogelijkheden geboden om je in je studiekeuze te verdiepen.

In het eerste jaar bestaat deze mogelijkheid uit het maken en nabespreken van een studiekeuzetest met een van de adviseurs van het bureau BUL (zie verderop).
In het tweede jaar zal dit meer op individuele opleidingen en wensen worden toegespitst. Daarnaast organiseert de Universiteit Leiden twee maal per jaar een Studiefestival, het Proefstuderen, zijn er open dagen op locatie, en kun je altijd een afspraak maken om een dagje mee te lopen bij de opleiding van jouw keuze. Ook kun je alvast bij je mogelijk toekomstige opleiding via internet studeren in een aansluitingsmodule.

Meer informatie en precieze data vind je op de Bachelorsite van de universiteit Leiden en op de website van het Aansluitingsprogramma vwo-wo.   

BUL: studiekeuze en loopbaanservice
Als je nog niet goed weet welke studie je wilt volgen of als je twijfelt over een gekozen studierichting, dan kan BUL het volgende voor je doen:
* Studiekeuzetest: op de Studiefestivals, maar ook bij BUL kun je een studiekeuzetest maken.
* Individuele begeleiding: een gesprek voor a.s. studenten met een van onze loopbaanadviseurs.
* Het werkboek ‘Een passende studie vinden’: een handig werkboek met veel nuttige tips, waarmee je zelf aan de slag kunt.
* Oriënteren en kiezen: een stappenplan om een passende studie te vinden.  
Zie ook: de website van BUL of bel 071 527 80 11 voor het maken van een afspraak met een van de adviseurs.  

Ook de medewerkers van het PRE-bureau kunnen je hierbij van dienst zijn. Je kunt contact opnemen met de onderwijscoördinator bij al je vragen over studiekeuze. Zij kan ook zorgen voor eventuele aanbevelingsbrieven voor buitenlandse universiteiten.

Daarnaast kan het PRE-bureau begeleiding op maat regelen als je besluit in Leiden te gaan studeren. Bijvoorbeeld als je twee studies wilt combineren of als je je bachelor versneld zou willen doorlopen. Informatie hierover kun je krijgen bij de onderwijscoördinator.


Studievereniging

Oud PRE-studenten en PRE-studenten kunnen lid worden van het dispuut PRE-union. Dit dispuut organiseert zowel inhoudelijke als verstrooiende activiteiten. Tweedejaars studenten worden door het dispuut uitgenodigd voor een eerste activiteit. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van PREUnion.

Laatst Gewijzigd: 08-09-2017