Regels en beleid

De jaarverslagen, onderwijsreglementen en andere beleidsstukken van de Honours Academy.

 

Jaarverslagen Honours Academy

In het jaarverslag wordt de organisatie van de Honours Academy, het PRE-University College, het Honours College en het Leiden Leadership Programme beschreven. Bij elk van deze onderdelen wordt gefocust op de kerncijfers, de gerealiseerde beleidsdoelstellingen in het afgelopen jaar en de beleidsinitiatieven voor het komende jaar.

Jaarverslag Honours Academy 2016

Jaarverslag Honours Academy 2015

Jaarverslag Honours Academy 2014

Jaarverslag Honours Academy 2013


 

Honours Academy reglementen

De Honours Academy is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling van de faculteiten van de Universiteit Leiden.

Op basis van het gemeenschappelijk regelement is het Honours Academy reglement vastgesteld. In dit reglement zijn de formele zaken van de Honours Academy, zoals het bestuur, de organisatie en het onderwijs vastgelegd.


 

Onderwijs- en examenreglementen

Ben je honoursstudent (dus doe je Pre, HC of (I)LLP) en wil je weten welke regelingen er op jouw Honoursprogramma van toepassing zijn? Deze kun je vinden in het onderwijsreglement 2015.

Let op! Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2015 en geldt dus voor studenten die vanaf 1 februari 2015 aan hun huidige honourstraject begonnen zijn. Daarnaast is het geldig voor studenten die in het komende collegejaar gaan beginnen.

Ben je voor 2015 begonnen aan je honoursprogramma, dan geldt voor jou nog het onderwijsreglement van 2013.


 

Examencommissie

De hoofdtaak van de examencommissie is vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende examen. De examencommissie heeft als opdracht dit op objectieve wijze vast te stellen. 

De examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER. Zo kunnen studenten in geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden zich tot de examencommissie wenden.

Examencommissie Honours Academy
Prof.dr. Anton Raap, Voorzitter (Geneeskunde/LUMC)
Mr.dr. Jan Robbe, Secretaris (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Mr.dr. Armin Cuyvers (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Dr. Alicia Schrikker (Faculteit Geesteswetenschappen)
Dr. Ludo Juurlink (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)
Dr. Dimiter Toshkov (Faculty of Governance and Global Affairs)

Verzoeken kunnen per mail ingediend worden bij de secretaris van de examencommissie van de Honours Aacademy, Mr.dr. J. Robbe via  examencommissie@ha.leidenuniv.nl.