Examencommissie

 

Examencommissie

De hoofdtaak van de examencommissie is vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende examen. De examencommissie heeft als opdracht dit op objectieve wijze vast te stellen. 

De examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER. Zo kunnen studenten in geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden zich tot de examencommissie wenden.

Examencommissie Honours Academy
Prof.dr. Anton Raap, Voorzitter (Geneeskunde/LUMC)
Mr.dr. Jan Robbe, Secretaris (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Mr.dr. Armin Cuyvers (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Dr. Alicia Schrikker (Faculteit Geesteswetenschappen)
Dr. Ludo Juurlink (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)
Dr. Dimiter Toshkov (Faculty of Governance and Global Affairs)

Verzoeken kunnen per mail ingediend worden bij de secretaris van de examencommissie van de Honours Aacademy, Mr.dr. J. Robbe via  examencommissie@ha.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 01-09-2017