Jaarverslagen

De jaarverslagen, onderwijsreglementen en andere beleidsstukken van de Honours Academy.

 

Jaarverslagen Honours Academy

In het jaarverslag wordt de organisatie van de Honours Academy, het PRE-University College, het Honours College en het Leiden Leadership Programme beschreven. Bij elk van deze onderdelen wordt gefocust op de kerncijfers, de gerealiseerde beleidsdoelstellingen in het afgelopen jaar en de beleidsinitiatieven voor het komende jaar.

Jaarverslag Honours Academy 2016

Jaarverslag Honours Academy 2015

Jaarverslag Honours Academy 2014

Jaarverslag Honours Academy 2013

Laatst Gewijzigd: 01-09-2017