Minors per faculteit

Aanbod in 2016-2017

Hieronder vind je een overzicht van minoren per faculteit. Je vindt meer informatie over elke minor in de e-Studiegids. LET OP: Nog niet alle minoren hebben al informatie over het aanbod in het nieuwe studiejaar geplaatst in de e-Studiegids. Deze volgt z.s.m. De inschrijving voor het minoraanbod 2016-2017 liep van 1 mei - 1 augustus en is nu gesloten.  

E  = Engelstalig 
i   = ingangseis
a  = afwijkende inschrijvingstermijn - Zie ook de uitzonderingen (paragraaf Inschrijvingstermijn)
m = maximum aantal inschrijvingen

Interdisciplinaire minoren

 • Brain and Cognition  a  m40  selectie op basis van motivatie en evenredige studentenmix
  (Sociale Wetenschappen, Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geesteswetenschappen)
 • Human Evolution   E   m23
  (Wiskunde en Natuurwetenschappen, Geneeskunde en Archeologie)
 • Innovation, Co-Creation and Global Impact  E  m 70  
  (Governance and Global Affairs)  
 • Kindermishandeling en verwaarlozing   m100
  (Sociale Wetenschappen, Geneeskunde, Rechten)
 • Responsible Innovation    E   m20 voor Leiden (aanmelden in Delft; link gaat naar de TUD-website)
  (Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit)
 • Security, Safety and Justice  m45
  (Governance and Global Affairs en TU Delft)
 • Sustainable Development  E  m47
  (Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Archeologie

 • Constructing the human past   E  m15

Geesteswetenschappen

 • American Studies    E  m25
 • Boek, boekhandel en uitgeverij  m20
 • Chinese Economy and Society  E  m60
 • Culture and Society in Morocco   E  m20  NIEUW
 • Cultural Memory of War and Conflict  E  m50   
 • De middeleeuwse en vroegmoderne tijd  m50 
 • De oudheid voor iedereen  m25
 • Dutch Studies E m40  
 • Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen  m45  
 • European Union Studies  E  m100
 • Game Studies and Cultural Analysis  E  m45
 • Gender and Sexuality in Society and Culture   E  m50
 • Internationaal en intercultureel management  m60
 • Islam: Religion and Society  E   m50     
 • Journalistiek en nieuwe media  m110
 • Latijns-Amerikastudies (Spaans/Portugees)  NL/E  m50 
 • Museums, Heritage and Collections   E  m50 
 • Religion in a Changing World   E  m60
 • Responsible Innovation (interdisciplinaire minor LEI/TUD/EUR)  E  m20 
 • Taalwetenschap: Taal en communicatie m30
 • Theater en film  m65
 • Tweedetaalverwerving  m40
 • Vertalen Engels-Nederlands   m60

Governance and Global affairs

 • Bestuurskunde: openbaar bestuur, beleid en management   m20   
 • Global Affairs   E   m120
 • Innovation, Co-Creation and Global Impact (interdisciplinarie minor)  E  m70  
 • Public Administration: Multi-Level Governance  E  m20  NIEUW
 • Security, Safety and Justice   (interdisciplinaire minor - LEI/TUD)  E  m45 

Rechtsgeleerdheid

 • Bedrijfswetenschappen  m150
 • Criminologie  m60   NIEUW 
 • Economie en beleid  m50
 • Internetrecht   m30
 • Law, Culture and Development  m35

Sociale Wetenschappen

 • Brain and Cognition (interdisciplinaire minor)  m40
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie  m17
 • Dynamiek van groepen en besluitvorming   m17
 • Kindermishandeling en verwaarlozing (interdisciplinaire minor)   m100
 • Mind and Brain  m17
 • Ontwikkeling van baby tot jong-volwassene  m17
 • Pedagogische wetenschappen, een introductie  m25
 • Politiek: conflict en consensus  m17
 • Psychologie van gezondheid en ziekte    m17
 • Psychology: a comprehensive introduction  E  m17    NIEUW 
 • Science and Technology in Society   E   m20

Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Advanced Life Science & Technology E i m47
 • Biodiversity and Natural Environment  E  a  m23
 • Data Science   NL/ENG    m20       
 • Disease, Signalling and Drug Targets E i a m27
 • Human Evolution (interdisciplinaire minor)    E  a m23
 • Modern Drug Discovery  E  i  a  m20
 • Molecular Biotechnology  E  i  a m20
 • Quantitative Biology  E  m11    NIEUW 
 • Science and Research-Based Business   E   m22   Selectie op basis van motivatie en evenredige studentenmix 
 • Sustainable Development (interdisciplinaire minor)    E  m47

Gezamenlijk minor van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam

Responsible Innovation (interdisciplinaire minor LEI/TUD/EUR, link gaat naar TU Delft; daar aanmelden)   E   m20 voor Leiden

Lerarenopleiding (ICLON)

 • Educatieve minor: Biologie, Chinees, Duits, Engels, Filosofie, Frans, Geschiedenis en Staatsinrichting, Godsdienst en Levensbeschouwing, Griekse en Latijnse Talen en Culturen, Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming / Kunst Algemeen, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde, Spaans, Wiskunde 
  a   m (zie onder 'Bijzonderheden')
Bijzonderheden educatieve minor
 • De educatieve minoren kennen twee instroommomenten. Hiervoor geldt een vroege deadline voor aanmelding aangezien tijdig stage-afspraken met middelbare scholen moeten worden gemaakt: voor het eerste semester is de deadline voor aanmelding 1 april, voor het tweede semester is dat 1 november.
 • Voor sommige schoolvakken zijn maar een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Het onON regel de stageplaatsen. Toelating tot de educatieve minor gebeurt op basis van volgorde van aanmelding
 • Voor toelating is een verklaring van de studiecoördinator nodig, waarin staat dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor.
 • Als je de educatieve minor in blokmodel volgt moet je hiervoor de hele week reserveren; als je de minor in lintmodel volgt, moet je de maandagen en minimaal twee dagdelen in de week reserveren.
 • Als je de minor haalt, heb je met het behalen van je bachelordiploma de bevoegdheid tot lesgeven in het betreffende schoolvak in (ten hoogste) de onderbouw van havo en vwo, en VMBO-t. Voor een volledige lesbevoegdheid moet je (ook) de educatieve master halen.
Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 31-10-2016