FAQ’s voor LDE-minorstudenten

Hieronder vind je een aantal vragen waarop je misschien het antwoord zoekt.

Ik ben een TU Delft student en wil een minor aan de EUR gaan doen. De minoren aan de EUR zijn 15 EC terwijl mijn minorruimte 30 EC is. Hoe kan ik de overige 15 EC invullen?

De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken aan de EUR zijn zeer beperkt en het is niet mogelijk om 2 EUR minoren te volgen. Wij raden je daarom aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken aan de TU Delft. Je hebt hiervoor vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Op het formulier ‘Aanvraag goedkeuring vrije minor’ vermeld je zowel de keuzevakken als de EUR minor van jouw keuze.

Mocht je toch keuzevakken aan de EUR willen volgen, dan moet je dit zelf regelen. Kijk voor de procedure per faculteit in de Universitaire Keuzevakkengids:

Ik ben een EUR student en wil een minor aan Universiteit Leiden gaan doen. Is het mogelijk deze minor voor 15 EC te volgen?

Ja, het is aan de Universiteit Leiden mogelijk om een half-minor te volgen voor 15 EC. Dit is een vastgesteld pakket aan vakken. De onderwijsperiode is per minor echter verschillend: soms is er blokroostering, soms loopt de (half)minor het gehele studiejaar door (lintroostering). Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon die in de e-Studiegids bij de betreffende minor vermeld staat.

Ik ben een EUR of TU Delft student en wil een minor aan Universiteit Leiden gaan doen. Waar vind ik de informatie over het rooster en de onderwijsperiode?

In de e-Studiegids vind je een omschrijving van de minor als geheel en een omschrijving van de vakken in de minor. In de e.Studiegids word je voor het rooster doorgelinkt naar de facultaire roosterpagina's. Hier kun je per vak terugvinden wat de onderwijsperiode is. Neem bij vragen en twijfels altijd contact op met de contactpersoon van de minor die in de e-Studiegids vermeld staat.

Ik wil me aanmelden voor een minor bij een andere LDE-instelling. Hoeveel minor voorkeuren/aanmeldingen mag ik dan nog indienen bij mijn eigen instelling?

Naast de aanmelding voor een minor bij een andere LDE-instelling, mag je je ook voor een minor aanmelden bij jouw eigen instelling volgens de gebruikelijke procedure en aantallen:

Instelling

LDE aanmelding

+ Aantal voorkeuren eigen instelling

Leidse studenten

1 aanmelding TUD / EUR

Geen restricties m.b.t. aantal aanmeldingen in uSis

TU Delft studenten

1 aanmelding LEI / EUR

+ max. 2 voorkeuren in Osiris

EUR studenten

1 aanmelding TUD / LEI

+ max. 5 voorkeuren in Osiris

Welke aanmelding krijgt voorrang: die bij mijn eigen instelling of bij de andere LDE-instelling?

De aanmelding voor een minor bij een andere LDE-instelling geldt als een voorkeursaanmelding en krijgt dus voorrang. Dit betekent dat als je geplaatst wordt in een minor aan een andere LDE-instelling, dat de voorkeuren van EUR en TU Delft studenten in Osiris automatisch verwijderd worden. Leidse studenten dienen zich in dat geval zelf af te melden voor Leidse minoren in Usis.

Uitzondering: de plaatsing in een selectie minor aan de EUR en TU Delft gaat altijd vóór op de aanmelding bij een andere LDE-instelling. Universiteit Leiden kent geen selectie minoren.

Ik wil switchen van minor. Is dit mogelijk?

Gedurende de aanmeldperiode 1 t/m 31 mei geldt de 1e aanmelding voor een minor bij een andere LDE-instelling. Zowel tijdens als na de aanmeldperiode is het niet mogelijk om te switchen. Dit komt omdat alleen in de maand mei 33% van de plekken gereserveerd is voor elkaars studenten.

Let op: voor minoren aan jouw eigen instelling kunnen andere regels gelden m.b.t. switchen. Check hiervoor de minorsite van jouw instelling.  

Hoe moet ik mij inschrijven als gaststudent aan de andere LDE-instelling?

Om de minor te kunnen volgen moet je vóór 1 september een actieve inschrijving hebben bij jouw eigen instelling. Daarnaast moet je vóór 1 september een actieve inschrijving als gaststudent hebben bij de LDE-gastinstelling. Dit is nodig om toegang te krijgen tot het onderwijs, de tentamens en studentvoorzieningen (Blackboard, studentenkaart etc.)

Studenten van de LDE-minor Responsible Innovation schrijven zich in bij alle drie de LDE-instellingen. Studenten van de minor Security, Safety and Justice schrijven zich in bij TU Delft en Universiteit Leiden. EUR studenten moeten zich daarnaast ook inschrijven bij de EUR (de thuisinstelling).

Voor de inschrijving als gaststudent volg je per LDE-instelling de volgende procedure:

LDE-instelling

Inschrijfprocedure als gaststudent voor LDE-studenten

TU Delft

Je moet jezelf aanmelden via Studielink om jezelf aan te kunnen melden voor de minor. Er komt een printscreen op de minorsite beschikbaar als instructie.

Universiteit Leiden

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De inschrijving verloopt via gegevensuitwisseling tussen de 3 LDE-instellingen.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Je moet zelf vóór 1 september een pasfoto uploaden via een link die je per e-mail krijgt toegestuurd. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden.  

Ik ben toegelaten en geplaatst in een minor aan een andere LDE-instelling. Waar vind ik de informatie m.b.t de start van de minor, het rooster, het onderwijsmateriaal etc.?

 

Instelling

Praktische informatie over start minor

Universiteit Leiden

je ontvangt van de faculteit die de minor aanbiedt meer informatie over de start en praktische zaken omtrent het onderwijs.

TU Delft

kijk op www.welkom.tudelft.nl

EUR

kijk op: http://www.eur.nl/minor/praktische_informatie/

Ik ben geplaatst in een minor aan een andere LDE-instelling, maar zie af van deelname (bijv. omdat ik op stage of exchange ga, of een andere minor ga volgen). Waar meld ik mij af?

Je dient jezaltijd af te melden als je afziet van deelname aan de minor. Dat kan op de volgende manieren:

Instelling

Afmelden via:

Universiteit Leiden

contactpersoon v.d. minor

TU Delft

minors@tudelft.nl

EUR

minor@eur.nl

Ik heb de minor afgerond. Worden mijn studiepunten (EC) nu automatisch geregistreerd bij mijn eigen opleiding?

Nee, dit gebeurt niet automatisch. Je bent zelf verantwoordelijk voor het laten registreren van een cijferlijst van de minor bij jouw eigen studentadministratie. Zo kom je aan een cijferlijst van de minor:

Instelling

Verkrijgen cijferlijst minor

TUD

Je krijgt na afloop van de minor een cijferlijst met alle studieresultaten toegestuurd per post.

LEI

Dit is afhankelijk van de faculteit waar je die minor hebt gevolgd. Neem hiervoor contact op met de studentadministratie van de betreffende faculteit.

EUR

Je moet in persoon langsgaan bij de examenadministratie van de betreffende faculteit met een geldig identiteitsbewijs. De examenadministraties zijn gehuisvest in het E-gebouw, begane grond, in de gang achter de balie van het ESSC in kamers EB-29 t/m EB-42. De Examenadministraties zijn geopend op werkdagen 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Heb je een vraag die hier niet bij staat en waarvan je het antwoord niet op de minorensite kunt vinden?

Bel de Studielijn, 071 527 11 11.

Laatst Gewijzigd: 23-05-2016