Keuzeruimte

Veel gestelde vragen over keuzeruimte.

Hoeveel keuzeruimte heb ik in mijn studie?

Het verschilt per studie hoeveel keuzeruimte je hebt. Kijk in het overzicht hoe groot de keuzeruimte in jouw studie is.

Mag ik zelf weten hoe ik mijn keuzeruimte invul?

Ja en nee.

Als je een volledige minor kiest in je keuzeruimte hoef je deze keuze niet voor te leggen aan je examencommissie. Alle minors zijn als het ware al goedgekeurd.

Als je zelf keuzevakken kiest, of naar het buitenland wilt, of een academische stage in binnen- of buitenland wilt doen, moet je je keuze vaak van tevoren voorleggen aan je examencommissie. Lees in de Onderwijs- en ExamenReglement van je eigen opleiding na wat wel en niet is toegestaan en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie.

Ik heb maar 15 studiepunten in mijn keuzeruimte. Kan ik dan toch een minor kiezen?

In principe kun je dan binnen je curriculum geen complete minor volgen, want die omvat 30 studiepunten. Elke minor biedt echter ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Zomaar vakken kiezen uit de minor kan niet, aangezien een minor een opbouw in niveau kent. De keuze om een deel van de minor te volgen moet worden voorgelegd aan de examencommissie van je opleiding. Als je het aan kunt om 15 punten extra te volgen, kun je wel de hele minor doen: 15 punten in de keuzeruimte en 15 punten extra curriculair. Daarvan wordt dan aantekening van gemaakt op je diploma.  

Toestemming vragen

In het Onderwijs- en ExamenReglement van je eigen opleiding staat wat wel en niet is toegestaan en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie voor de invullling van je keuzeruimte.

Wat als ik een minor niet afmaak?

Het minoraanbod wordt per collegejaar vastgesteld. Daarom is het van belang om een minor binnen één collegejaar af te ronden. Als je een minor niet afmaakt, moet je alsnog de eventueel al wel behaalde vakken ter goedkeuring aan de examencommissie voorleggen.

Meer vragen?

Je kunt met je vragen terecht bij de Studielijn, 071 527 11 11 of studielijn@leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 31-03-2016