Toelating

Veel gestelde vragen over toelating tot een minor.

Zijn alle minoren toegankelijk voor alle Leidse studenten?

Bijna alle minoren zijn toegankelijk voor bachelorstudenten, mits de propedeuse is behaald. Het minoronderwijs is qua niveau vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. Een aantal minoren van de faculteit FWN is beperkt toegankelijk.

In deze lijst vind je alle minoren, achter de minoren met een ingangseis staat een i. 

Hoe kom ik erachter of een minor geschikt voor mij is?

Lees de beschrijving van de minor in de e-Studiegids. Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan het contactpunt genoemd bij de minor in de e-Studiegids. Het minoronderwijs is qua niveau vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. 

Word ik altijd toegelaten tot een minor als ik me aanmeld/inschrijf?

Nee: Toelating geschiedt in principe op volgorde van aanmelding/inschrijving. Daarnaast wordt per minor een maximaal aantal plaatsen gehanteerd. Bij de meeste minoren gelden geen toelatingseisen, alleen een aantal minoren bij de faculteit FWN heeft toelatingseisen. Je moet wel altijd je propedeuse gehaald hebben.

Meer vragen?

Je kunt met je vragen terecht bij de Studielijn, 071 - 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 01-04-2016