Wat als je geen minor kiest?

Je kunt je keuzeruimte op allerlei manieren vullen. Naast de minor kun je ook kiezen voor keuzevakken of een stage.


  • Je kunt keuzevakken kiezen uit het aanbod van de Universiteit Leiden; zie hiervoor de e-Studiegids.
  • Je kunt ook naar het buitenland gaan om daar vakken te volgen. Meer informatie over studeren in het buitenland.
  • Bij sommige opleidingen kun je een academische stage lopen. De studieadviseur van je opleiding kan je hier meer over vertellen.
Let op: als je geen minor kiest, moet je je keuze vaak laten goedkeuren door de examencommissie! Lees in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding wat wel en niet is toegestaan en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie voor de invulling van je keuzeruimte.

Wat als je geen minor kunt kiezen?

Sommige opleidingen hebben een keuzeruimte van maar 15 studiepunten, terwijl een minor 30 studiepunten telt. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Zomaar vakken kiezen uit de minor kan niet, aangezien een minor een opbouw in niveau kent. In de e-Studiegids vind je meer informatie.

Voor 15 studiepunten keuzeruimte invullen met vakken van een minor staat niet gelijk aan het volgen van een minor en je mag dan ook niet uitdragen dat je 'een minor' hebt gevolgd. Lees in de Onderwijs- en ExamenReglement van je eigen opleiding wat wel en niet is toegestaan en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie voor de invulling van je keuzeruimte.

Laatst Gewijzigd: 01-04-2016