Aanmelding, toelating en inschrijving

Informatie waar rekening mee moet worden gehouden voordat je je aanmeldt/inschrijft:

 • Aanmelding/inschrijving voor het minoronderwijs 2016-2017 is mogelijk van 1 mei tot 1 augustus 2016.

 • Voor Leidse studenten geldt dat de keuze voor het volgen van een volledige minor bij de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft in principe niet hoeft te worden voorgelegd aan de examencommissie. Lees in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding wat wel en niet is toegestaan.

 • Wanneer je een deel van de minor wilt volgen of hebt gevolgd moet dit voor akkoord worden voorgelegd aan de examencommissie.

 • Minoronderwijs is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse hebben gehaald.

 • Gezien het te realiseren eindniveau is het minoronderwijs vooral geschikt voor derdejaars studenten.

 • Het is in principe niet de bedoeling om je aan te melden voor een minor wanneer er sprake is van enig overlap met de hoofdstudie. Wanneer daar in kleine mate sprake van is moet aan de examencommissie van de aanbiedende opleiding een akkoord worden gevraagd over toelating en te volgen vervangende vakken.

 • Voor een deel van de minoren wordt Engels als voertaal gehanteerd.

 • Voor enkele van de door FWN aangeboden minoren worden toelatingseisen gesteld.

 • Voor een meerderheid van de minoren wordt een maximum aantal toe te laten deelnemers gehanteerd.

 • Voor sommige minoren vindt toelatingsselectie plaats op basis van motivatie en evenredige studentenmix; dit omdat het waardevol wordt geacht dat de minor wordt gevolgd door een groep studenten afkomstig uit verschillende wetenschapsdisciplines.

 • Voor enkele minoren moet eerder worden aangemeld, bijv. voor de Educatieve minor omdat hiervoor heel tijdig stages bij scholen moeten worden geregeld.

 • De minor moet passen in het reguliere rooster. Leiden hanteert lint- en blokroostering.

 • De minor moet binnen een jaar worden afgerond; dit vanwege wisselend aanbod per jaar.

 • De regelgeving voor toelating is dat Leidse studenten in principe voorrang hebben en daarna geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

 • Leidse studenten melden zich aan/ schrijven zich in via uSis.

 • Externe studenten melden zich aan bij de faculteit en/of minorcoördinator van hun minorkeuze.

 • Voor studenten van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam geldt gedurende de maand mei 2016 aparte regelgeving. In de maand mei kunnen EUR en TUD studenten zich via het op deze pagina in mei aangeboden webformulier aanmelden. Half juni 2016 krijgen studenten van deze twee universiteiten die zich in mei hebben aangemeld, bericht over wel of niet plaatsing.
                

 

Laatst Gewijzigd: 31-05-2016